Failu sagatavošana

Kādā formātā iesniegt materiālu reklāmas izgatavošanai?

Faila nosaukumā norādiet iespieddarba izmērus milimetros un daudzumu. Piemēram: faila nosaukums_1000x6000_10gab.tif. Faila nosaukumam izmantojiet tikai latīņu simbolus.


Kādiem jābūt failu mērogiem?

Iesniedzamo failu mērogiem jābūt 1:1; 1:10 – citu mērogu faili izgatavošanai netiek pieņemti.


Kādam jābūt krāsu modelim?

Failu saturam jābūt tikai CMYK krāsu telpā.


Kādas ir prasības rastra grafikas failu formātiem?

Prasības rastra grafikas failu formātiem (TIFF, JPG, PDF/X-1a) ir:

 • 4 kanāli (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
 • bez papildu alfa-kanāliem (channels) un bez transparent un paths;
 • visiem faila elementiem jābūt vienā slānī;
 • failam jābūt ar ienākošo krāsu profilu;
 • melnas krāsas salikumam jābūt sekojošam: C70% M60% Y60% K100%Kādai jābūt rastra failu izšķirtspējai (DPI)?

Ekspozīcijām vidē:

 • līdz 6 m2 – 72DPI (ja ir sīkas detaļas – 100 DPI);
 • no 6 m2 līdz 12 m2 – 50 DPI;
 • no 12 m2 līdz 40 m2 – 30 DPI;
 • no 40 m2 līdz 100 m2 – 25 DPI;
 • no 100 m2 līdz 150 m2 – 20 DPI;
 • virs 100 m2 – 15DPI.


Ekspozīcijām telpās:

 • līdz 0,5 m2 – 300DPI;
 • no 0,5 m2 līdz 1 m2 – 200DPI;
 • no 1 m2 līdz 3 m2 – 150DPI;
 • no 3 m2 līdz 5 m2 – 100DPI;
 • no 5 m2 līdz 12 m2 – 72DPI;
 • no 12 m2 līdz 30 m2 – 50DPI;
 • virs 30 m2 – 30DPI.


Kādas ir prasības vektorgrafikas failu formātiem (EPS, PDF/X-1a)?

 • visiem vektorgrafikas komponentiem tiek izmantota tikai CMYK krāsu telpa;
 • visiem fontiem jābūt izliektiem (curved);
 • visiem faila elementiem jābūt sagrupētiem vienā objektā;
 • failā izmantotajai rastra grafikai jābūt sagatavotai, ievērojot iepriekš minētās prasības. Visiem failā esošajiem rastra grafikas elementiem jābūt ar vienādu ienākošo krāsu profilu;
 • faila drukas platībai jābūt atzīmētai ar vienlaidu ārējo rāmi (crop marks veids neder).
 • melnas krāsas salikumam jābūt sekojošam: C70% M60% Y60% K100%


Kā rīkoties, ja tiek izmantoti citi failu formāti (piem., AI, PSD)?

Citi failu formāti (bez nosauktajiem iepriekšējās rindkopās) nav tieši piemēroti digitālajai drukai.  To konvertēšana piemērotos formātos ne vienmēr nodrošina faila datu pilnību, viengabalainību un pareizumu.

Pēc pasūtītāja pieprasījuma visus tādu failu sagatavošanas darbus un konvertēšanu piemērotos formātos var veikt par papildus samaksu, piemērojot zemāk minētos atbildības ierobežojumus.


Kādas ir prasības failiem, kas ir domāti kontūrgriešanai un konstruktīvu ražošanai?

Jāiesniedz 3 faili:

 • drukas fails (prasības aprakstītas augstāk). Apkārt griešanas kontūras perimetram jābūt uzlaidēm, kas nav mazākas par 5 mm, bet attālumam starp griešanas kontūru un svarīgiem dizaina elementiem jābūt ne mazākam par 10 mm.
 • konstrukciju fails (iesniedzams EPS, PDF, CDR formātos) – griešanas kontūrlīnija un, ja nepieciešams, citas konstrukciju līnijas (piem., locījuma līnijas, v-cut līnijas, perforācijas līnijas utt.).
  Piezīme: konstrukciju faila saturam jāsastāv tikai no vektorgrafikas elementiem.
  Kontūrgriešanas līnijai jābūt atzīmētai vienā līknē. Konstrukciju līnijas kārtīgi jāsagrupē vai jāievieto slānī pēc to funkcijām.
 • Pārskatīšanas fails (jāsniedz JPG, PDF/X-a1 formātā) – uz drukas faila uzliktas griešanas un citas konstrukciju līnijas. Faila apjoms nav lielāks par 10 MB.


Kāds ir atbildības ierobežojums?

UAB „DPS Advertising“ neuzņemas atbildību par ražojumu kvalitāti (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar izmēru un krāsu neatbilstību, pazaudētiem dizaina elementiem), ja grafiskais drukas fails vai konstruktīva fails tika sagatavots / iesniegts, neievērojot iepriekš aprakstītās prasības un rekomendācijas.
UAB „DPS Advertising“ darbinieki nepārbauda drukas faila saturu un neatbild par tajā esošajām dizaina, valodas vai gramatiskajām kļūdām, kas tiek pārceltas uz iespieddarbu.